Thiết kế nội thất văn phòng làm việc và thi công nội thất văn phòng đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Xu hướng đồ nội thất là hiển nhiên khi một văn phòng cũ quyết định để cập nhật những cái nhìn và cảm nhận của không gian văn phòng của họ. Các yếu tố đó đang hướng dẫn các xu hướng này là dành cho không gian văn phòng được nhiều bền vững với các đồ nội thất văn phòng mà họ mua. Không gian văn phòng là cởi mở hơn với những bức tường ít hơn và không gian làm việc được xác định cho phép cho sự hợp tác nhiều hơn nữa.
Nhân viên ngày hôm nay ngày càng nhận thức được tác động y tế tiêu cực của ngồi kéo dài, do đó tập trung vào ghế làm việc cho nhân viên ở mọi cấp độ và đứng lên bàn. Chiều cao có thể điều chỉnh desking cũng làm giảm đáng kể các dấu chân tổng thể trong văn phòng và nó vốn có trong thiết kế của họ rằng họ khuyến khích sự hợp tác và thông tin liên lạc trong không gian nội thất văn phòng hiện đại, cung cấp đội ngũ nhân viên có tính di động cao hơn và cải thiện năng suất
Để đáp ứng dủ được nhu cầu về nội thất văn phòng của các doanh nghiệp và công ty đã có rất nhiều công ty cũng như các đội thiết kế thi công nội thất văn phòng ra đời. Thiết kế nội thất phải làm sao để có thể làm bật lên được hình ảnh cũng như sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp và công ty. và điều rất cần thiết ở đây chính là lấy con người làm trung tâm, con người quyết định tất cả các hoạt động cũng như sắp xếp trong không gian văn phòng.