(GDVN)-Đây là một nội dung của công văn gửi các Sở GD&ĐT, Cục nhà trường – Bộ Quốc phòng, các trường phổ thông trực thuộc Bộ về hướng dẫn ôn thi THPT đất nước tối 25/3.

========> Trung tâm gia sư Hà Nội uy tín: tìm gia sư dạy toán

Đêm qua, Bộ GD&ĐT phát đi công văn hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia tới các địa phương trong cả nước. Công văn do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ký yêu cầu các địa phương đơn vị học tập quy định thi cho cán bộ chủa quản, cô giáo, học sinh; đa dạng quy định đến bố mẹ học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện để khai triển thực hành quy định thi.

Bộ GD&ĐT đề xuất các địa phương chỉ đạo các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và các cơ sở vật chất giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch của các sở GD&ĐT.


tiện cả đôi đường với hướng dẫn Khung chỉ tiêu thời gian niên học 2015-2016 và chỉ dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. nghiêm cấm việc cắt xén chương trình đã qui định.
[center !important]Ảnh minh họa Xuân Trung[/center !important]


công ty nghiêm trang việc kiểm tra, thẩm định, xếp loại học sinh học kỳ II và cả niên học theo đúng quy chế đánh giá, xếp loại học trò trung học hạ tầng và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

quy định đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT, cam đoan khách quan, chân thực, công bằng, giám định đúng kỹ năng thực chất của học trò.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, nội dung thi THPT quốc gia năm 2016 nằm trong chương trình THPT, cốt yếu là chương trình lớp 12. Bộ GD&ĐT khẳng định, không phát hành tài liệu ôn tập kỳ thi THPT quốc gia.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện các biện pháp hiệu quả, doanh nghiệp ôn tập cho học sinh lớp 12 tiện cả đôi đường với từng trường, từng lực lượng đối tượng học sinh nhằm nâng cao uy tín kỳ thi THPTĐối với những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp nay có nguyện cầu ôn tập, tiêu chuẩn vào điều kiện thực tại của trường THPT, trọng tâm giáo dục thường xuyên tạo điều kiện tổ chức ôn tập cho các đối tượng này.

Không được diễn ra phát hành, cưỡng ép học sinh sắm các tài liệu tham khảo đại quát, các bộ sách ôn tập kì thi THPT đất nước đề cập riêng.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng