Nơi có môi trường nước thích hợp cho sinh sông của tôm suốt thời gian nuôi (theo đặc điểm sinh thái và môi trường sống của tôm).I. CHỌN MƯƠNG - AO - SÔNG ĐỂ NUÔI TCX

- Nơi có môi trường nước thích hợp cho sinh sông của tôm suốt thời gian nuôi (theo đặc điểm sinh thái và môi trường sống của tôm).

- Đất phải giữ được nước, không có phèn tiềm tàng. Nền đất không còn chất hữu cơ, cây cỏ làm dơ nước nuôi tôm.

- Nguồn nước sạch (nước không nhiễm thuôc trừ sâu, nưđc cỏ, rơm rạ, nước công xưởng nhà máy, ...) nguồn nước dồi dào trực tiếp hoặc lắng lọc cung cấp suốt thời gian nuôi.

- Nơi nuôi tôm tiện chăm sóc quản lý, có điện càng tốt, giao thông thuận lợi, an ninh tốt.

- Mương ao nuôi tôm có nước thấp nhất từ 0,8 m trở lên, tán cây che không quá 25% - 50% mặt nước, không có lá cây có tinh dầu rơi xuống nước.

II. NUÔI TÔM CÀNG XANH ở MƯƠNG VƯỜN UẾP

1. Chuẩn bị mương nuôi tôm

- Mương nuôi tôm phải được cải tạo triệt để thích hợp với điều kiện sống sạch của tôm (dọn sạch cây cỏ, ipác vật hữu cơ, sên vét sinh bùn đến đáy trơ, tu sửa bờ, đập bộng. Bộng phải giữ được nước và tiêu nước dễ dàng, tiêu nước ở tầng đáy, lấy nước ở tầng mặt, bộng có lưới chắn kỹ hạn chế cá tạp vào, tôm có thế đi. Xảm chặt các hang mội, bón vôi bột và phân chuồng để tạo thêm thức an tại chỗ cho tôm, phơi nắng mương 5-7 ngày (như phần cải tạo đã nêu trước). Nếu còn sót cá tạp thì diệt cá tạp. Cho nước vào mương nuôi tôm 0,8-1,2 m trước khi thả tởm 3 ngày, nước phải qua lưới lọc kỹ.

2. Tôm giông

Tôm giống có thể dựa vào giống tự nhiên hay giống nhân tạo đã .ương đạt cỡ 4-6cm, 7-8cm (cỡ 200-400 con/kg), tôm cùng cỡ, khỏe mạnh. Thả tôm vào vèo treo ở mương lúc trời mát. Một đầu vèo được hạ thâp dưới mặt nưđc, tôm khỏe tự bò ra ngoài, tôm yếu con lại trong vèo chăm sóc riêng và cũng biết được số tôm còn sốhg thả ra mương nuôi. Mật độ nuôi 0 5-2 con/m2 mặt nước. Tag: dia khuech tan oxy

- Thời vụ nuôi: Tùy cụ thể mương vườn liếp ở từhg nơi, có nước quanh năm hay vàơ mùa mưa mà nuôi tôm.

• Nơi nuôi tôm ở vùng có tác động thủy triều hàng ngày có thể nuôi quanh năm, khi có giống tôm. Nuôi 2 vụ: Tháng 11-12 đến tháng 6 và tháng 6-7 đến tháng 11-12. Hoặc nuôi một vụ từ đầu mùa khô năm trước đến đầu mùa khô năm sau, giữa vụ có thể thu tỉa tôm tón, tôm trứng, thả bù tôm nhỏ.

- Thức ăn cho tôm: Tôm có thể ăn một phần thức ăn có ỏ tự nhiên, song thức ăn chủ yếu cho tôm nuôi ở mương là thức ăn nhân tạo. Thức ăn, thành phần, số và chất lưựng, thời gian cho ăn tham khảo phần thức ăn và cho tôm ăn ở bảng 5. Nếu thức ăn không đủ cho tôm, tôm sẽ ăn thịt ỉẫn nhau, hao hụt nhiều.

- Quản lý chăm sóc tôm nuôi: như phần mô hình (MH1) nêu. Cần đặc biệt lưu ý:

• Tạo môi trường nước sạch và ổn định cho tôm sống suốt thời gian nuôi (cải tạo mương tốt từ đầu vụ, giữ nước ở mương thường xuyên từ 0,8m trở lên, định kỳ thay nước, loại bỏ các vật hữu cơ có mương và bờ có thể rơi xuống mương làm dơ nước,…)

• Tạo điều kiện cho tôm lột tốt và tôm không bị sát hại cần quan tâm chất lưựng và số lượng thức ăn để tôm đến ăn, môi trường nước sạch, đủ. Có thể dùng chà tre bó chặt đề ở gần đáy mương hoặc trồng cây mái chèo, cù nèo ở mé mương cho tôm lột xác thuận lợi. Tag: may quat nuoc dai loan

• Cho tôm ăn đủ số và chất.

• Đảm bảo nhiệt độ nước để tôm sống thích hợp 28- 32°c bằng giữ nước ỏ mương sâu trên 0,8 m, pH nước trên 7, môi trường nước sạch.

• Cần kiểm tra sinh sống của tôm nhất là từ 3 giờ đêm đến sáng, xem tôm nổi đầu ở mé mương mà không lặn ià tôm thiếu dưỡng khí trầm trọng, phải thay nước hòặc sục khí trước đó, loại bỏ bùn đáy mương dơ và rong cỏ, thủy sinh có ỏ mương trước đó.

• Thường xuyên kiểm tra bộng, đập, bờ không để tôm đi, cá dữ vào ăn tôm, trộm cắp tôm.

• Thu tỉa tôm lớn và tôm trứng bán, thả bù tôm giống.

• Quan tâm cải tạo mương tốt từ đầu vụ và quá trình nuôi tạo điều kiện sống tốt cho tôm.

- Thu hoạch tôm nuôi.

• Rút cạn nước, dùng lưới kéo, bất tay, bắt tôm ngược dòng, thu tỉa và thu toàn bộ. Tùy cách nuôi mà năng suất tôm nuôi từ 200kg đến 1 tấn/ ha. Tag: may thoi khi at

III. NUÔI TÔM CÀNG XANH Ở AO BÁN THÂM CANH (BTC)

Chọn vị trí để xây dựng ao nuôi TCX phải có ngứền liước ngọt quanh năm, nước sạch theo sinh thái và môi irường sống của tôm.

1. Xây dựng ao

Ao nuôi tôm có hình dạng chữ nhật để thay, nước, chăm sóc và cho tôm ăn. Diện tích ao có thể từ 0,1-5 hạ, thích hợp 0,2-0,3 ha, độ sâu tùy vị trí đất ở từng nơi mà có mức nước thường xuyên l,2-l,5m. Đáy ao phẳng có độ nghiêng dần về nơi tiêu nước.

Cống bộng thuận lợi nhất là sử dụng ống nhựa PVG đường kính 0,3-0,5m làm bộng. Bộng đặt cao lấy nước mặt từ kênh cấp thoát nước vào, bộng đặt thấp bằng đáy ao dùng thoát nước. Hai bộng vào, một bộng ra hoặc một bộng vào một bộng ra cấp nước và thoát nước. Nơi không có điều kiện bộng dẫn nước đầu vào, thoát nước đầu ra mà nừớc ra vào chỉ một đầu thì đặt bộng sát đáy, cò co điều tiết lấy nước và thoát nước theo yêu cầu. Nơi có điều kiện xây dựng ao chứa nước lắng lọc để cung câp nước cho ao ương và nuôi tôm, câu tạo ao ương gần ao nuôi tôm thịt.

2. Cải tạo ao

- Nếu ao cũ được sửa bờ, đập, bộng, nền đáy phẳng, có độ nghiêng về nơi rứt nước, sên vét hết sình bùn cây cỏ dơ, bón vôi, phơi đáy ao và bón phân chuồng,... Xảm các hang mội, diệt các loại địch hại của tôm, khơi thông nguồn nước vào và ra, ... như phần cải tạo ao mương đã nêu.

- Nếu là ao mới đào, cho nước vào rửa phèn 2-3 lần, bờ ao được sửa phẳng. Bón vôi bột đều ao, ao cũ 1-2 tấn/ha, ao mới 2-3 tấn/ha, phơi nắng ao 5-7 ngày, nếu còn sót các loại địch hại của tôm thì tiếp tục diệt. Trước khi cho nước vào qua lưới lọc kỹ, mức nước lây vào ao lm, bón phân gà, heo đã ủ 3-4 tấn/hả.

Có nơi dùng phân gà cho vào bao thả vào ao, từng thời gian làm động bao phân, nước phân ra gây màu nước tạo thêm thức ăn tự nhiên cho tôm thì sạch hơn. Sau 10 ngày lây nước vào, nước có màu xanh nõn lá chuối non là tốt, nếu không có màu nước phải bón thêm phân NPK 20-30 kg/ha, sau 5 ngày có thể thả tôm giống. Nếu còn sót cá tạp phải diệt bằng dây thuốc cá trước khi thả tôm giống 3 ngày.

3. Thả giống TCX

Chọn giống TCX khỏe mạnh, đồng cỡ, thả vào sáng 8-9 giờ, chiều 16-18 giờ, thả cách bờ 5-6m. Nếu ao cải tạo thật tốt có thể nuôi thẳng từ tôm bột lên tôm thịt. Nông trường Sông Hậu nuôi tôm bột 4,5 con/m2 ao thu được 1 tấn tôm/ ha/ vụ, hoặc qua ương tôm giống như trên đã nêu. Mật độ nuôi:

• Tôm bột: 10-12 tôm bột/m2.

• Tôm giống 2-3cm: 8-10 con/m2.

• Giống 4-6cm, 7-8cm: 6-8 con/m2.

Có thể đến 15 con/m2 ao như Thái Lan nuôi năng suất đạt 1800-6250 kg/ha/năm.

4. Thức ăn và cho ăn

- Nếu ao được cải tạo tốt, thức ăn tự nhiên phong phú, 15 ngày đầu chỉ cần sử dụng một nửa của lượng thức ăn cho ăn 20% so với trọng lượng tôm. Sau đó tiếp tục cho tôm ăn tham khảo bảng 5. Ngày cho ăn 2 lần, sáng 5-7 giờ: 30%, chiều 17-19 giờ: 70% lượng thức ăn. Thức ăn được rải đều ở nơi tôm sống.

Nếu sử dụng thức ăn tươi (ốc, cá tạp, cua, ...) cần tạo thức ăn vừa cỡ cho tôm ăn. Không để thức ăn dư, nhất là thức ăn tươi làm dơ nước, tôm sống không bình thường và chết. Thức ăn tinh, chọn thức ăn đã chế biến không quá 3 tháng, có mùi hấp dẫn, độ đạm 25-30%, độ tan trong nước sau 6 giờ. Thức ăn tự chế cũng có độ đạm tương ứng, có mùi hấp dẫn, chậm tan trong nước.

Nguồn: 2lua.vn/article/ky-thuat-nuoi-tom-cang-xanh-o-muong-ao-6759.html