vận dụng hóa đơn điện tử viettel: doanh nghiệp buộc phải CHUYỂN ác nghiệp LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ quan thuế (CQT)
Published on August 28, 2017
LikeSỬ DỤNG hóa đơn điện tử viettel: doanh nghiệp bắt buộc phải CHUYỂN độc ác LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ thuế quan (CQT)3ShareShare áp dụng hóa đơn điện tử viettel: công ty bắt buộc phải CHUYỂN hiểm độc LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ quan thuế (CQT)1
Phạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
Phạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
FollowPhạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
General accountant at Khatoco Trading Co. Ltd. - Khanh Viet hội nhóm
việc áp dụng hóa đơn điện tử viettel (HĐĐT) đem lại tiện dụng cho cả 3 bên: người bán; người mua và cơ quan quản lý trong đó có CQT. chi tiết, sử dụng hóa đơn điện tử viettel giúp ngành thuế bắt đầu xây dựng căn cứ độc ác liệu về hóa đơn. chính vì tiện lợi như thế mà xu thế sẽ là doanh nghiện khi ứng dụng hóa đơn điện tử viettel sẽ truyền độc ác liệu về cho CQT để tạo nên một căn cứ cay nghiệt liệu về HĐĐT. ngoài ra, kinh nghiệm tại Hàn Quốc còn cho thấy, CQT sẽ phạt đối với việc chậm truyền độc ác liệu hóa đơn hơn 2 ngày cho CQT. có thiết chế tài xử phạt việc chậm chạp chuyển ác nghiệt liệu về CQT sẽ áp dụng tại Việt Nam sắp đến. bài đăng này nhằm đáp ứng những cơ sở về HĐĐT và xu hướng chuyển dữ liệu hóa điện tử về CQT trong thời gian sắp tới.

trước nhất, chúng ta hãy cùng nắm cơ bản thế nào là hóa đơn điện tử viettel?

hóa đơn điện tử viettel và sử dụng hóa đơn điện thử được chỉ dẫn trong Thông tư 32/2011 và sắp xếp lại bằng đồng loạt công văn chỉ dẫn khác. trong đó định nghĩa: HĐ ĐT là thông báo về hàng hóa và dịch vụ được kiến lập, gửi nhận, truyền dẫn và lưu trữ trên các thiết bị điện tử. bao gồm hóa đơn GTGT, hóa đơn bán lẻ, xuất khẩu . HĐĐT là chứng từ dự kiến và nguyên tắc lưu trữ tối không đủ 10 năm theo luật kế toán. HĐĐT cũng có đông đủ các biết được như hóa đơn giấy thường nhật. HĐĐT được lập phê duyệt công cụ tạo HĐĐT hoặc các môi giới cung cấp phương pháp hóa đơn (SAAS). Các quy tắc về giải quyết hóa đơn đã lập bao gồm: hủy, sắp xếp lại cũng được nguyên tắc tương tự hóa đơn giấy. cùng với đó, có một quy chế riêng đối với HĐ ĐT chính là việc thay đổi sang hóa đơn giấy nhằm lưu trữ chứng từ kế toán (không bắt buộc) hoặc chứng minh cội nguồn xuất xứ hàng hóa lưu thông tại đường. Theo đó, mỗi HĐĐT chỉ được thay đổi một lần và người thực hiện thay đổi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thay đổi.


Cũng tại thông tư này có quy tắc rõ trình tự thủ tục triển khai hóa đơn điện tử viettel tại công ty.


Ảnh: hỗn hợp các biết được liên quan đến HĐĐT hiện hành.

nói gì thì nói, HĐ ĐT trên quốc tế đã được áp dụng đã lâu nhất là ở các quốc gia lớn mạnh với tình cảnh cơ sở hạ tầng biết được và trình độ tin học lớn mạnh. thực tế sử dụng cho thấy sử dụng HĐ ĐT hạn chế chi phí chung toàn xã hội liên quan không gián tiếp tới in ấn, lưu giữ và truyền chuyên chở cũng như mất mát trắc nết hóa đơn.

tiếp nối, chúng ta sẽ tìm hiểu cơ sở nào để công ty buộc phải bắt đầu áp dụng HĐĐT từ năm 2018.

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP, mà chú trọng sẽ liên đới tới quy chế về lộ trình chuyển đổi sang ứng dụng hóa đơn điện tử viettel cho các doanh nghiệp. trước đó, Bộ ngân sách ban hành quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thể nghiệm vận dụng hóa đơn điện tử viettel có mã chính xác của cơ quan thuế; ấn định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 về việc gia hạn thời gian thực thi quyết định số 1209/QĐ-BCT ngày 23/06/2015. việc công bố Nghị định sửa đổi lần này cũng là 1 trong những hành động để khai triển thực thi canh tân thủ tục hành chủ yếu, triển khai chủ yếu phủ điện tử theo quyết nghị 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015.

cụ thể hành hình được bộc lộ trong dự thảo Nghị định sắp xếp lại như sau:

với mục tiêu tới năm 2020, cơ bản thực thi hóa đơn điện tử viettel với khoảng 90% số công ty hoặc 90% lượng sản phẩm được mậu dịch (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử viettel thì hành hình thực thi từ năm 2018 như sau:

từ ngày 01/01/2018 các đối tượng sau áp dụng hóa đơn điện tử viettel/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

(i) Các doanh nghiệp, doanh nghiệp sự nghiệp ứng dụng hóa đơn điện tử viettel kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực hiện kết chuyển cay nghiệt liệu hóa đơn cho cơ thuế quan gồm:

- doanh nghiệp được khai trương theo quy tắc của pháp lý trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu kỹ thuật cao.

- Các tổ chức sự nghiệp công lập có sinh sản, kinh dinh theo phép tắc của pháp luật.

- công ty, nhà băng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông tin ấn phẩm hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, doanh nghiệp trực thuộc khác tỉnh giấc, phố thị với hội sở chủ yếu có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

(ii) Các doanh nghiệp, tổ chức ứng dụng hóa đơn điện tử viettel có mã chính xác của cơ quan thuế gồm:

- công ty mới khai trương (không bao gồm công ty nêu tại điểm i ở trên);

- Các công ty, đơn vị đang mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm: doanh nghiệp vi phạm về quản lý, vận dụng hóa đơn; công ty có rủi ro theo thông báo của cơ thuế quan và đơn vị, công ty khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 phải ứng dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan theo thông tin của cơ thuế quan.

(iii) từ ngày 01/01/2019: 30% các doanh nghiệp, công ty còn lại.

(iv) từ ngày 01/01/2020:

- 80% các công ty, tổ chức vận dụng hóa đơn điện tử viettel, hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế.

- khởi đầu khai triển hóa đơn điện tử viettel cho các hộ kinh doanh có doanh thu/năm từ 3 tỷ trở lên.

như vậy, mặc dầu chưa ban hành chủ yếu tức trong năm 2017, chưa hết ngay từ 1/1/2018 một bộ phận doanh nghiệp đã bắt buộc phải thực hiện việc vận dụng hóa đơn điện tử viettel nên soạn sửa trước là vô cùng thiết yếu cho công ty. vô số đơn vị cung cấp chương trình kế toán cũng đã khởi đầu viết phần mềm tạo hóa đơn điện tử viettel nhằm cung cấp biện pháp kịp thời cho doanh nghiệp vận dụng ứng dụng kế toán của mình nhằm tích hợp ngay tức thì cay nghiệt liệu kế toán để tạo tác đơn điện tử viettel.

có thể thấy cũng như quy tắc về kê khai và nộp thuế điện tử, việc nhất thiết công ty theo hành hình chuyển đổi ứng dụng HĐĐT cũng nằm trong lộ trình cải cách thủ tục hành chủ yếu và khởi xây chủ yếu phủ điện tử. đồng thời, Nghị định sắp xếp lại đảm bảo thích hợp với nguyên tắc của luật kế toán năm 2015, luật Giao dịch điện tử, luật Quản lý thuế, luật công bố nội dung quy phạm pháp luật năm 2015, các luật thuế và luật pháp có liên quan.
http://www.cell-relay.com/chuyen-san...ay-01-07-2018/

ái tình hình sử dụng hóa đơn điện tử viettel hiện tại ở Việt Nam như vậy nào?


từ năm 2011, thời điểm Thông tư 32/2011 bắt đầu hoạt động đã có công ty ứng dụng hóa đơn điện tử viettel. Và theo biểu đồ trên, khối lượng công ty sử dụng HĐ ĐT tăng mạnh theo thời gian chưa hết vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng thể các tình trạng hóa đơn hiện đang được ứng dụng.


tới năm 2016, cả nước đã có trển 656 doanh nghiệp sử dụng HĐ ĐT tập trung chính tại Hà Nội và phố thị Hồ Chí Minh và là các công ty to hoạt động trong lãnh vực đổi chác, dịch vụ, có hạ tầng công nghệ thông tin lớn mạnh. Gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chủ yếu viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (VNA) và doanh nghiệp chuyển vận đường sắt Sài Gòn Hà Nội. tình cảnh sử dụng hóa đơn điện tử viettel khôn xiết dễ hiểu và thích hợp với phát triển cơ sở hạ tầng biết được bây giờ, gồm: có chữ ký số và có hệ thống công kệ thông báo cũng như có thể truy nã cập internet.

hiện tại có 2 hiện trạng hóa đơn điện tử viettel được chấp nhận:

hóa đơn điện tử viettel do công ty tự trị thông qua công dụng hóa đơn hoặc hệ thống tạo vật đơn của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử viettel.
hóa đơn điện tử viettel có mã chính xác của CQT, khi người bán lập hóa đơn có khả năng chuyển đến CQT để cấp mã chuẩn xác trước khi chuyển lại để truyền sang cho người mua.
tình trạng thứ 2 hiện đang được thí nghiệm với gần 315 công ty tham gia chính ở hai tỉnh thành là Hà Nội ( 201 doanh nghiệp) và Tp Hồ Chí Minh (114 doanh nghiệp). Trên cơ sở thông lệ thế giới một phần nước có áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế, Bộ ngân quỹ đã nghiên cứu khởi xây mạng lưới hóa đơn điện tử viettel có mã của CQT. hóa đơn điện tử viettel có mã của CQTcó điểm khác với hóa đơn điện tử viettel do công ty phát hành và gửi tới người mua như nêu trên là trước khi được gởi cho người mua thì hóa đơn điện tử viettel được truyền đến hệ thống điện tử của cơ quan thuế để được gắn mã điện tử của cơ quan thuế. phê chuẩn mã điện tử này, cơ thuế quan sẽ có content ác nghiệp liệu của hóa đơn. khẳng định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 thử nghiệm áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã chính xác với mục tiêu:

Từng bước xây dựng cơ sở độc ác liệu về hóa đơn tập kết để dùng cho công tác quản lý thuế;
cải cách thủ tục hành chính cho công ty, rút ngắn thời kì cho công ty khi thực thi các giấy tờ về hóa đơn;
thử nghiệm về hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan để hoàn thành chủ yếu sách về hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế chưa hết hoàn tất mạng lưới công nghệ thông tin trước khi khai triển rộng toàn quốc;
cơ sở hiểm độc liệu về hóa đơn dùng cho quản lý thuế.
Hóa đơn gắn với quản lý thuế GTGT ngoài ra hiện tại với tỷ lệ 91,8% là hóa đơn giấy, 8,2% là hóa đơn điện tử viettel nhưng không hề phép tắc bắt ép công ty chuyển ác liệu hóa đơn về cơ quan thuế nên công tác quản lý thuế gặp nhiều trắc trở đặc biệt trong công tác quản lý kê khai, hoàn thuế GTGT. Nhất là hiện tại, công ty đã không còn bắt buộc phải gửi bảng kê hóa đơn mua vào bán ra cho CQT như trước đây. chính vì vậy mà xu hướng sẽ chuyển cay nghiệt liệu HĐĐT về cho CQT để quản lý tập trung. cụ thể, trong dự thảo Nghị định điều chỉnh có phép tắc rõ: "Người bán hàng hóa, dịch vụ hữu trách truyền ác nghiệp liệu hóa đơn điện tử viettel cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp nối chỉ bảo của Bộ ngân quỹ. Cơ thuế quan có trách nhiệm xây dựng CSDL về hóa đơn dùng cho công tác quản lý thuế theo thông lệ quốc tế, với năm (05) nội dung".

Xem chi tiết: http://www.cell-relay.com/category/c...a-don-dien-tu/

Theo đó, khi tất thảy công ty triển khai hóa đơn điện tử viettel thì ngành thuế sẽ có mạng lưới căn cứ cay nghiệt liệu về hóa đơn từ đó có thể dùng cho công tác thanh tra, xác thực, hoàn thuế, phân tách không may công ty, cá biệt kinh doanh. hơn nữa có thể giúp cơ quan hải quan tại các cửa khẩu, phi trường mau chóng có thông tin để thực thi hoàn thuế. khi doanh nghiệp vận dụng hóa đơn điện tử viettel/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan thì thông tin về hóa đơn của công ty được tập trung ở cơ quan thuế một cách liên tiếp nên cơ thuế quan có ngay biết được về doanh thu, chi phí mỗi ngày của công ty, kịp thời tìm ra ra những bất thường khi công ty xuất hóa đơn. Cơ quan thuế, cơ quan khác của quốc gia bất cần buộc phải thực hiện xác minh hóa đơn như bây giờ. khi cán bộ thuế nhập thông báo về doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, hệ thống sẽ tự động dừng cấm ngặt công ty được xuất hóa đơn. hơn nữa dễ dàng vận dụng xuất từng hóa đơn riêng lẻ cho cá nhân kinh doanh, cho các công ty bị cưỡng chế về nợ. như vậy có thể thấy rõ cảm tưởng là buộc công ty phải sử dụng HĐ ĐT thay thế khích lệ như trước đây. bắt đầu xây dựng một hành hình thực thi luân chuyển. đồng thời sẽ tiến đến nguyên tắc việc đổi thay ác nghiệt liệu HĐĐT về cho CQT.

Tuy có không ít tiện lợi mang đến từ việc ứng dụng HĐĐT như hạn chế chi phí in ấn, lưu giữ cũng như tổn thất hóa đơn, ở Việt Nam vẫn bắt buộc phải chuyển đổi HĐĐT thành hóa đơn giấy dưới hiện trạng luân chuyển hóa đơn điện tử viettel nhằm chuyên dụng cho chi tiêu chứng minh cội nguồn xuất xứ của hàng hóa khi lưu chuyển. trong khi đó, kinh nghiệm thế giới cho thấy không phải thực thi việc này vì không đúng nguyên tắc xuất xứ hàng hóa đi đường. dù vậy trong nghị định điều chỉnh khi đề cập đến quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá thể trong quản lý ứng dụng HĐĐT có đề cập nội dung: "Hóa đơn điện có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các giấy tờ về thuế, chứng tỏ tính hợp pháp của hàng hóa lưu chuyển trên thị trường, để đăng ký quyền ứng dụng, quyền nắm lấy, để kê khai tính sổ vốn ngân quỹ. Các cơ quan quản lý quốc gia có liên đới vận dụng hóa đơn điện tử viettel dùng cho yêu cầu quản lý, không yêu cầu đáp ứng Hóa đơn giấy (tương tự như quy chế Tờ khai thương chính điện tử)." Rất hi vọng khi ra đời Nghị định điều chỉnh sẽ không buộc phải làm luân chuyển HĐĐT thành hóa đơn giấy để chứng minh cội nguồn xuất xứ nhằm bảo đảm tiện lợi của HĐĐT.

Xem thêm: http://www.cell-relay.com/