Trong phạm vi toàn quốc ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp mỗi ngày lên đến trên 13.000 tấn, trong đó chiếm một phần không nhỏ chất thải rắn nguy nan, tập trung cơ bản ở 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía Nam, phần lớn phát sinh do các ngành công nghiệp nhẹ, hóa chất, luyện kim, song vẫn chưa được quản lý và thu gom, xử lý triệt để.

Ngoài ra, tổng lượng chất thải rắn nguy khốn phát sinh trong các làng nghề trên toàn quốc cũng vào khoảng 2.800 tấn/ngày. Riêng các làng nghề ở khu vực miền Bắc phát sinh chất thải rắn nhiều nhất, đặc trưng là các làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng với nguồn chất thải rắn gồm bavia, bụi kim loại, phôi, rỉ sắt có số lượng từ 1-7 tấn/ngày.

Nguồn phát sinh chất thải rắn công nghiệp từ nhập khẩu phế liệu vi phạm quy định như pin, ắc quy, bản mạch...đã cũ hoặc hỏng vào lãnh thổ nước ta buộc phải tiêu hủy cũng chẳng hề nhỏ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an Hải Phòng: Trong 3 năm (2003-2006), đơn vị đã phát hiện gần 2.300 container chứa gần 37.000 tấn ắc quy chì phế thải nhập vào cảng Hải Phòng. Còn 2 năm (2008-2009) tiếp tục phát hiện thêm 340 container rác phế liệu và hàng chục container ắc quy chì phế thải, vi mạch điện tử được nhập vào cảng. Từ năm 2010 đến nay, cảng Hải Phòng vẫn còn lưu giữ hơn 300 container chất thải vi phạm lao lý bảo vệ môi trường.


Chất thải ngày càng tăng. Ảnh: Ngô Lịch - TTXVN

=> công ty xử lý rác thải công nghiệp => Xử lý chất thải công nghiệp

Nguyên nhân của tình trạng nhập khẩu phế liệu trái phép vào nước ta là do hệ thống quy định chưa đồng bộ, nên những doanh nghiệp đã lợi dụng nhập khẩu dưới danh nghĩa nhập khẩu hàng hóa, hoặc phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Mặt khác, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp chưa phục vụ được nhu cầu, Ngoài ra khối lượng chất thải không ngừng gia tăng.


Đồng thời, việc thu gom và lưu chứa chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại hầu như chưa được quan tâm tại những cơ sở phân phối vừa và nhỏ. công nghệ xử lý chất thải rắn còn nhiều về việc bức xúc, chẳng hạn như lựa chọn các bãi chôn lấp, khu trung chuyển, thu gom chưa đủ căn cứ và thực tiễn có tính thuyết phục; công nghệ xử lý chất thải chưa bảo đảm công nghệ và vệ sinh môi trường, nên chưa nhận được nhiều sự ủng hộ của nhà máy địa phương. Các nhà cửa xử lý chất thải rắn còn manh mún, phân tán theo đơn vị hành chính. do vậy công tác quản lý chưa tốt nhất, suất đầu tư cao, tốt nhất tiêu dùng thấp, gây lãng phí đất. Nhiều nhà phân phối chưa lưu ý đến việc đầu tư kỹ thuật để tái chế chất thải, do doanh thu từ các cống phẩm tái chế hiện khá thấp và không ổn định.

Theo bình chọn của Tổng cục Môi trường, nguồn tài chính đầu tư cho quản lý chất thải rắn vẫn thiếu hụt nghiêm trọng và chưa cân đối giữa các lĩnh vực. Chẳng hạn như nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường hiện gặp phần lớn cạnh tranh trong huy động các nguồn vốn bổ sung hàng năm; tổng thu từ các các loại phí cái này quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải rắn công nghiệp nói riêng chỉ đáp ứng được 60% tổng tầm giá vận hành, duy tu và bảo dưỡng hệ thống quản lý. Ngoài ra đó cơ cấu phân bổ ngân sách dành hơn 90% cho hành động thu gom và vận chuyển chất thải, nên giá tiền dành cho xử lý, tiêu hủy chất thải rắn rất thấp, không thể đáp ứng được nhu cầu. Xem thêm:=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại


=> https://www.linkedin.com/pulse/c%C3%...-th%E1%BA%A3i/