Xây gara ở nơi cách nhà ở khá gần, hơn nữa có thể đạt tới sự an toàn là phía Tây Bắc.

Nếu xây ga ra ở phía Tây Bắc chỉ cần cách nhà ở 2m là được. Nhưng lúc này cần chú ý là khi đưa xe vào gara phía trước của xe đi từ phía Tây Bắc vào phía Tây. Hơn nữa ga ra ở phía Đông Nam, Tây Nam, Tây, chỉ cần cách 2m cũng có thể chấp nhận được. Trường hdp phía Đông, đầu xe đi từ phía Đông hoặc phía Đông Nam vào gara, trường hợp phía Đông Nam, đi vào từ Đông Nam đến Nam. Trường hợp phía Tây Nam, đi từ phía Tây Nam đến phía Nam.Gara phía Đông, Nam cách nhà ơ trên 7m là an toàn, nhưng trường hdp phía Nam đầu xe đi từ phía Đông Nam đến Nam. Trường hợp phía Tây đầu xe đi từ phía Tây Bắc đến Tây Nam.
Còn về khi đi xe từ gara ra, nếu lúc đầu xe đi ngược vào ga ra thì ông khói đa phần quay vào trong phòng, cách thức này gây ra ô nhiễm không khí trong nhà. Hơn nữa cho dù gara đặt ở phía nào đều cần song song với nhà ở.
Nếu không thể xây gara ở gần nhà, cố gắng tránh gần phòng ngủ, phòng sách, khu vực đặt bàn ghế thư giãn. Tốt nhất trồng nhiều cây ở sân vườn, khu bàn ghế ngoài trời và đặc biệt là quanh gara, nếu như vậy ảnh hưởng xấu sẽ giảm bớt.

Gara xây ở phía Bắc, Đông Bắc, nếu không cách nhà ở trên lũm, tức là tướng hung. Để đáp ứng điều kiện như vậy, trừ khi nhà ỏ khá rộng rãi, nếu không sẽ khó khăn; nếu không thể xây ga ra cách nhà hơn 10m thì phương pháp tốt nhất là thuê chỗ đậu xe bên ngoài.